Behandlingsmetod

Kognitiv Beteendeterapi/Modern 12-steg/Motiverande Samtal

Kognitiv Beteendeterapi kombinerat med Modern12-stegsbehandling och Motiverande Samtal. Så ser vårt öppenvårdskoncept ut! Med modern 12-stegsbehandling menar vi att att vi integrerar 12-steg med två andra effektiva närbesläktade behandlingsmetoder (Kognitiv Beteendeterapi och Motiverande Samtal) som kompletterar varandra på ett bra sätt. Detta innebär att våra klienter får en mycket mer heltäckande och användbar behandling än den som enbart går i traditionell 12-stegsbehandling eller enskild KBT. I vårt arbete med beroende/missbruk eftersträvar vi ansvarstagande och delaktighet i ett positivt förstärktsammanhang.

Metoder