Terapisamtal

Vi erbjuder behandlingsamtal i enskilda rum hos oss, men vi kan även ha samtalen på annan önskad plats. Terapisamtalen är lösningsfokuserade (KBT), detta innebär att man fokuserar på en lösning snarare än att fastna i analyserandet av problematiken.

Den individuella samtalsterapin vilar på kognitiv psykoterapeutisk- eller KBT-grund (Kognitiv Beteendeterapi). Det kognitiva samtalet är alltid ett korttids- och lösningsinriktat samtal.

Terapi