Nytt samarbete med ny teknik

Luthagens Öppenvård inleder nu i dagarna ett samarbete kring förstärkt nykterhetsvård med systemet TripleA. Som vårdgivare kommer Luthagens Öppenvård att komplettera sitt ordinarie metodprogram med detta stöd och hoppas därmed kunna ytterligare stärka effekten av insatser i öppenvård.

TripleA är utvecklat av Uppsalabaserade företaget Kontigo Care som medicintekniskt nykterhetsstöd till befintliga insatser. Systemet består av en alkoholmätare, en vårdtelefon samt en vårdgivarportal. Via molnet kan vårdgivaren få tillgång till aktuell status hos sin klient och därigenom erbjuda stöd också mellan besöken. Systemet väntas ge högre grad av delaktighet i klintens utveckling och ett djupare engagemang i den egna rehabiliteringen.

Skärmavbild 2015-09-13 kl. 17.43.28

Comments are closed.