Engagemang och fokus

Vi stöttar individer med missbruks- och beroendeproblematik till att bli en större ansvarstagande tillgång i samhället. En individ som känner att han har ansvar väljer att ta det.

”Den som vet att det finns problem kan välja att tala om det eller avstå från att berätta det. Den som inte vet att det finns problem kan inte ens välja att berätta. Den som vet vad problemet beror på kan välja att göra något åt den. Den som inte vet vad problemet beror på, men vet hur man kan ta reda på orsaken, kan välja att göra det.”

Genom att arbeta med tillgången på information kan människor inte avstå från att välja. Om valet leder till positiva erfarenheter kommer de att fortsätta göra dessa val. Vårt främsta uppdrag är att tillhandahålla positiva erfarenheter genom stöd och återföring av information.

Vi är en sammanhållen öppenvård med samtalsterapi, utredning och socialt stöd och som står för kontinuitet. Vi arbetar aktivt för att individen ska ha så få professionella kontakter som möjligt. Med god personkännedom anpassar vi stödet utifrån individens förmåga och uppdragets art.

Målet är att utifrån hela individen livssituation främja god hälsa hos individen och deras anhöriga genom att:

  • stärka det sociala nätverket runt individen
  • skapa arbetsformer för individens delaktighet
  • erbjuda lättillgängligt stöd både tidig morgon som sen kväll
  • vara ett tillförlitligt sammanhang
  • stå för god service och tryggt samarbete

Comments are closed.