Luthagens Öppenvård

God omsorg kommer av stort engagemang

Socialt stöd

Vi på Luthagens Öppenvård tror att viktiga delar av behandlingsarbetet ligger utanför terapirummet. För att stärka möjligheterna till att lyckas kan vi finnas med för att rådgöra och stödja vid besök hos läkare, arbetsgivare eller skolpersonal och individen själv utifrån de nya förutsättningarna. Vi är flexibla i vårt arbete och stödet kan planeras helt utifrån behovet.

Syftet med de sociala insatserna är att:

  • Minska tiden då tankar på alkohol och droger dominerar
  • Öka möjligheten för individen att ändra livsstil
  • Öka ett positivt socialt umgänge
Rulla till toppen