Luthagens Öppenvård

God omsorg kommer av stort engagemang

Pandemin

Luthagens Öppenvård har i sitt samarbete med Stordalas öppenvård sedan pandemin startade haft ett mycket strikt förhållningssätt kring smitta och smittorisk. Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv.

Alla besökare får tvätta sina händer i ett angränsande utrymme innan de kommer in i lokalen. De får också en egen handduk att torka sig på. Vi håller givetvis avstånd under arbetet på mottagningen.

Rulla till toppen