Luthagens Öppenvård

God omsorg kommer av stort engagemang

Okategoriserade

Pandemin

Luthagens Öppenvård har i sitt samarbete med Stordalas öppenvård sedan pandemin startade haft ett mycket strikt förhållningssätt kring smitta och smittorisk. Vi följer folkhälsomyndighetens direktiv.

Alla besökare får tvätta sina händer i ett angränsande utrymme innan de kommer in i lokalen. De får också en egen handduk att torka sig på. Vi håller givetvis avstånd under arbetet på mottagningen.

Socialt stöd

Vi på Luthagens Öppenvård tror att viktiga delar av behandlingsarbetet ligger utanför terapirummet. För att stärka möjligheterna till att lyckas kan vi finnas med för att rådgöra och stödja vid besök hos läkare, arbetsgivare eller skolpersonal och individen själv utifrån de nya förutsättningarna. Vi är flexibla i vårt arbete och stödet kan planeras helt utifrån behovet.

Syftet med de sociala insatserna är att:

  • Minska tiden då tankar på alkohol och droger dominerar
  • Öka möjligheten för individen att ändra livsstil
  • Öka ett positivt socialt umgänge

Luthagens Öppenvård fyller 10 år!

2019 fyllde vår fina omsorgsverksamhet 10 år. Verksamheten började alltså 2009 nere på Kungsängsgatan intill skatteverkets lokaler för att sedan flytta ut till Luthagen i några år. Där kom namnet till, det namn som många idag funderar över när vi inte längre ligger ute i Luthagen utan inne i city.

Hälsningar
Anna-Carina <3

Rulla till toppen